DIY

Bloemen Hoera!

  • door

Flowers Hurray!

Helemaal in de sfeer van het zomerse weer, met steeds meer kleurrijke bloemen om me heen maakte ik voor de verjaardag van mijn moeder een Bloemen Hoera!

Completely in the spirit of summer weather, with lovely colorful flowers I made a Flowers Hurray for my mother’s birthday!

DSC_0319

Zo fijn om te maken én te geven. Ik gebruikte daarvoor de template van de Moederdag Bloemen die op het Radblog staat, je vindt ‘m hier. Haal al je gekleurde papier te voorschijn en ga helemaal los met dit bloemen feestje :-)

Great to make and give away. I used the template from Mother’s Day Flowers at Radblog, you can find it here. Collect all your colored paper and go nuts with this floral party :-)

DSC_0322

DSC_0324

Hoe maak je de krans?

– knip van stevig karton een cirkel van ongeveer 30 cm, knip een binnencirkel van ongeveer 20 cm waardoor een ring ontstaat

– omwikkel met in repen van 3 cm geknipt groen crepe-papier en lijm goed vast, knoop voor de ophanging alvast een stuk touw aan de krans

– print de template, knip uit en maak plus minus 15 bloemen in bij elkaar passende kleuren

–  bevestig de bloemen mooi verdeeld op de krans met lijm

– knip van verschillende groene kleuren papier blaadjes in groot en klein formaat en steek deze met voldoende lijm tussen de bloemen

Heb je nog vragen, mail me gerust.

 

How to make the wreath?

– Cut from sturdy cardboard a circle of about 30 cm, cut an inner circle of about 20 cm, creating a ring

– Wrap it with green crepe paper stripes of 3 cm, knot a piece of rope to the ring

– Print the template, cut and make approximately 15 flowers in matching colors

– Attach the flowers nicely distributed on the wreath with some glue

– Cut of various green colors paper leaves in large and small size and stick them with enough glue between the flowers

 

Bloemen voor Moederdag

  • door

Flowers for Mother’s Day

Het is alweer bijna de eerste zondag van mei: MOEDERDAG! Dé dag om alle moeders in het zonnetje te zetten. Dit doe je natuurlijk met bloemen, heeel veeel bloemen. Nou niet meteen in paniek raken, je hebt nog even om een mooi kleurrijk boeket in de winkel te kopen, verse bloemen uit de tuin te plukken of het allerleukst: zelf papieren bloemen maken.

It ‘s almost here, the first Sunday of May: MOTHER’S DAY! The day to put all the mothers in the limelight. This of course you do with flowers, lots of flowers. Well not immediately panic, you still have some time to buy a nice colorful bouquet in the store, picking fresh flowers from the garden or to most fun part: make paper flowers yourself.

DSC_0292

Voor RadMag maakte ik een Bloemen voor Moederdag PDF zodat jij zeker niet met lege handen naar je moeder gaat. Download de PDF op RadBag.nl en ga aan de slag, je zult zien hoe ongelofelijk makkelijk ze te maken zijn.

For RadMag I made a Mother’s Day flowers PDF so you definitely do not got to go to your mother empty handed. Download the PDF RadMag.nl and get started, you’ll see how incredibly easy they’re to make (for the English tutorial scroll down)

DSC_0280

DSC_0275

Je hebt nodig: gekleurd papier, karton, PDF, lijm schaar, paperclips (gebruik die om de template vormen op het gekleurde papier vast te zetten) een rond potlood of stift

Zo maak je de bloemen: print PDF en knip uit

1. (3 onderdelen) knip uit gekleurd papier en krul de uiteinde van de bloemblaadjes met een rond voorwerp door om een potlood te rollen. Plak ze vervolgens van groot naar klein op elkaar. Voorzie de bloem van een groot (ingeknipt) en klein rondje papier.

2. (2 onderdelen) knip uit gekleurd papier beide bloemblaadjes 4x uit en rol alle bloemblaadjes om een potlood. Lijm de 4 grootste bloemblaadjes vast in een kruisvorm en daarna de kleinste op dezelfde manier. Lijm beide delen kruiselings opelkaar. Breng een rondje van papier in het midden aan met een contrasterende kleur en rondom is ingeknipt.

3. knip 2x uit gekleurd papier en knip vervolgens allebei rondom in. Lijm op elkaar en duw met je vingers de geknipte delen omhoog. Breng een klein rondje aan als bloemenhartje.

Knip uit verschillende kleuren groen papier blaadjes die je dubbel vouwt

En dan; als leuke afmaker plak je bloemen en blaadjes als een klein boeketje op een kaart (van karton, 10x15cm waarvan ik de hoeken afgerond heb) Versier met wat lintjes of touwtjes, een paar lieve woorden op de kaart en je bent klaar voor Moederdag!!

 

You need: colored paper, cardboard, PDF, glue, scissors, paper clips (use them to fix the template to the colored paper) a round pencil 

How to make: PDF print and cut out

1. (3 parts) cut out of colored paper and curl the end of the petals with a round object through to roll a pencil. Then paste them from large to small alike. Provide the flower of a large (cut up) and small circle of paper.

2. (2 parts) cut out of colored paper petals both 4x and roll all petals around a pencil. Glue the main petals 4 fixed in a cross shape, and then the smallest in the same way. Glue both parts segments that cross. Bring a circle of paper in the middle of a contrasting color and all around has been cut.

3. 2x cut from colored paper and then cut both around in small stripes. Glue together and push with your fingers the cut up portions. Apply a small circle as floral heart.

Cut out different shades of green paper leaves whih you fold double

And then; as a nice finish paste the flowers and leaves as a small bouquet on a card (10x15cm I have rounded the corners) Decorate with some ribbons or strings, a few sweet words on the card and you’re ready for Mother’s Day!!

 

Paper Pom-Poms

  • door

Al een lange tijd liep ik met de gedachte rond om eens pom-poms van papier te maken. Het moest toch mogelijk zijn had ik zo het idee en ja hoor, natuurlijk kan het! Het is makkelijker dan ik dacht en zeg nou zelf; zijn ze niet schattig?!

For a long time now I wanted to try make pom-poms of paper. It had to be possible and yes it can be done! It’s easier than I thought and let’s face it; aren’t they cute?!

DSC_0189

Je hebt nodig: gekleurd A4 vellen papier, niet te dik (copieerpapier), schaar, pons, lijm en touw

Zo maak je ze: Pons uit een vel papier 6 cirkels en vouw deze dubbel. Lijm ze op elkaar en sluit de laatste met een stuk touw erin. Laat even goed drogen voordat je gaat knippen anders verschuiven ze. Knip nu op gelijke afstand reepjes, zover naar het midden toe als mogelijk en volg daarbij de vorm van de halve cirkel. Herhaal dit voor zoveel pom-poms als je wilt maken. Ga nu met je vingers door de ingeknipte reepjes en maar er een ‘wollige’ boel van.

DSC_0188

DSC_0185

DSC_0187

You need: colored A4 paper sheets, not too thick (copy paper), scissors, punch, glue and rope

How to make: Punch 6 circles and fold in half. Glue them together and close the final one with a piece of rope inside. Let it dry well before you cut or they will move. Now cut strips, so far as possible towards the middle, following the shape of the semi-circle. Repeat for as many pom-poms as you want. Now go with your fingers through the cut strips and make them look a bit ‘woolly’ like.

 

Paas Props

  • door

Gegarandeerd lol met deze Paas Props voor Pasen die ik voor Moodkids maakte. Dus hop-hop- hop, download  hier de templates en ga aan de slag met papier en de schaar. Dat wordt lachen, gieren, brullen met de Paasdagen, veel plezier!!

Guaranteed fun with this Easter Props for Easter I made for MoodKids. So hop-hop- hop, download here the templates. That will be laughing and screaming with the Easter holidays, have fun!!

DSC_0241

 

Origami Paashaasjes

  • door

Origami Easter Bunnies

Zoals je misschien wel weet maak ik regelmatig ook DIY’s voor verschillende andere websites waaronder Moodkids. Je vindt ze niet altijd terug op mijn blog, maar wil je ze allemaal op een rijtje zien kijk dan eens op dit pinterestbord met alles wat ik in de loop der jaren maakte…

As you maybe know I also make regular DIY’s  for various other websites including MoodKids. You will not find them always on my blog, but do you want to see them all in a row take a look at this pinterest board with everything I did over the years…

Paashaasjes vouwenDeze Origami Paashaasjes zijn zoooo onweerstaanbaar, die wilde ik echt even met jullie delen. Op moodkids.nl vind je een fototurorial hoe je ze kunt maken!

This Origami Easter bunnies are sooooo irresistible that I really wanted to share with you. On moodkids.nl  you find a fototurorial how to make them!

 

Red Lips voor Valentijn

  • door

Red Lips for Valentine

Als je mij persoonlijk kent weet je dat ik altijd rode lippenstift draag, ik zal het huis niet verlaten zonder rode lippen. Kan me niet meer herinneren wanneer het is begonnen, waarschijnlijk geinspireerd door mijn moeder die ook een rode lippenstift verslaving had. Het is niet altijd even handig hoor die rode lippen; het glaswerk zit altijd onder, ik moet opletten dat het niet op mijn voortanden zit en als ik een ander kus moet ik altijd even controleren of ik niet iets achterlaat op haar of zijn wang. Het voelt kaal zonder de rode kleur in mijn gezicht, verder gebruik ik overigens nauwelijks make up. Maar die rode lippen hebben ook een betekenis: passie, liefde en hartstocht, echt iets voor Valentijn! Maak een Red lips slinger en stuur ‘m naar je geliefde: heel veel kusjes in een envelop.

red lips garland 2

DSC_0092

DSC_0094

If you know me personally you know I always wear red lipstick, I will not leave the house without red lips. I can not remember when it started, probably inspired by my mother who also had a red lipstick addiction. It is not always that convenient : glassware is always marked with my red lips, I have to be careful that it does not sit on my front teeth and if I kiss someone I always double check if I don’t leave traces behind on her or his cheek. It feels naked without the red color in my face, otherwise I use hardly any make-up. But those red lips also have a meaning: love and passion, so really something for Valentine! Create a Red lips garland and send to your love: a lot of kisses in a envelop.

Je hebt nodig: rood papier A4 formaat, schaar, lijm en een stukje touw.

– knip het vel papier in 3 repen van 10cm. Vouw deze dubbel zodat een reep van 5cm ontstaat en knip deze door de helft. Vouw de 2 geknipte delen dubbel. Herhaal dit, je hebt in totaal 6 gevouwen stuks, maak zoveel als nodig/wilt

– teken op een gevouwen stukje klad papier een mooie (1/2) mond en knip dit uit. Gebruik dit als mal op het rode papier

– let nu op dat je de mond in de hoek en tegen de bovenzijde van het vouwsel legt en knip uit (zie foto) Zorg ervoor dat je de gevouwen bovenzijde niet doorknipt anders kun je de lippen niet meer ophangen

– vouw de lippen open, breng wat lijm aan in de binnenkant en leg het stukje touw erin, vouw en plak dicht

DSC_0088

You need: red A4 paper, scissors, glue and a piece of rope

– Cut the paper into three strips of 10cm. Fold into half to create a strip of 5cm and cut it in half. Fold the two parts in half. Make as much as needed / want

–  draw on a folded piece of scrap paper a pretty (1/2) mouth and cut out. Use this as a template on the red paper

–  Place the template in the corner and against the top of the folded paper and cut (see photo) Make sure you do not cut through the folded top otherwise you can not hang your lips anymore

– open the lips, apply some glue to the inside and put the piece of rope in it, fold and shut