Meteen naar de inhoud

Bloemen voor Moederdag

  • door

Flowers for Mother’s Day

Het is alweer bijna de eerste zondag van mei: MOEDERDAG! Dé dag om alle moeders in het zonnetje te zetten. Dit doe je natuurlijk met bloemen, heeel veeel bloemen. Nou niet meteen in paniek raken, je hebt nog even om een mooi kleurrijk boeket in de winkel te kopen, verse bloemen uit de tuin te plukken of het allerleukst: zelf papieren bloemen maken.

It ‘s almost here, the first Sunday of May: MOTHER’S DAY! The day to put all the mothers in the limelight. This of course you do with flowers, lots of flowers. Well not immediately panic, you still have some time to buy a nice colorful bouquet in the store, picking fresh flowers from the garden or to most fun part: make paper flowers yourself.

DSC_0292

Voor RadMag maakte ik een Bloemen voor Moederdag PDF zodat jij zeker niet met lege handen naar je moeder gaat. Download de PDF op RadBag.nl en ga aan de slag, je zult zien hoe ongelofelijk makkelijk ze te maken zijn.

For RadMag I made a Mother’s Day flowers PDF so you definitely do not got to go to your mother empty handed. Download the PDF RadMag.nl and get started, you’ll see how incredibly easy they’re to make (for the English tutorial scroll down)

DSC_0280

DSC_0275

Je hebt nodig: gekleurd papier, karton, PDF, lijm schaar, paperclips (gebruik die om de template vormen op het gekleurde papier vast te zetten) een rond potlood of stift

Zo maak je de bloemen: print PDF en knip uit

1. (3 onderdelen) knip uit gekleurd papier en krul de uiteinde van de bloemblaadjes met een rond voorwerp door om een potlood te rollen. Plak ze vervolgens van groot naar klein op elkaar. Voorzie de bloem van een groot (ingeknipt) en klein rondje papier.

2. (2 onderdelen) knip uit gekleurd papier beide bloemblaadjes 4x uit en rol alle bloemblaadjes om een potlood. Lijm de 4 grootste bloemblaadjes vast in een kruisvorm en daarna de kleinste op dezelfde manier. Lijm beide delen kruiselings opelkaar. Breng een rondje van papier in het midden aan met een contrasterende kleur en rondom is ingeknipt.

3. knip 2x uit gekleurd papier en knip vervolgens allebei rondom in. Lijm op elkaar en duw met je vingers de geknipte delen omhoog. Breng een klein rondje aan als bloemenhartje.

Knip uit verschillende kleuren groen papier blaadjes die je dubbel vouwt

En dan; als leuke afmaker plak je bloemen en blaadjes als een klein boeketje op een kaart (van karton, 10x15cm waarvan ik de hoeken afgerond heb) Versier met wat lintjes of touwtjes, een paar lieve woorden op de kaart en je bent klaar voor Moederdag!!

 

You need: colored paper, cardboard, PDF, glue, scissors, paper clips (use them to fix the template to the colored paper) a round pencil 

How to make: PDF print and cut out

1. (3 parts) cut out of colored paper and curl the end of the petals with a round object through to roll a pencil. Then paste them from large to small alike. Provide the flower of a large (cut up) and small circle of paper.

2. (2 parts) cut out of colored paper petals both 4x and roll all petals around a pencil. Glue the main petals 4 fixed in a cross shape, and then the smallest in the same way. Glue both parts segments that cross. Bring a circle of paper in the middle of a contrasting color and all around has been cut.

3. 2x cut from colored paper and then cut both around in small stripes. Glue together and push with your fingers the cut up portions. Apply a small circle as floral heart.

Cut out different shades of green paper leaves whih you fold double

And then; as a nice finish paste the flowers and leaves as a small bouquet on a card (10x15cm I have rounded the corners) Decorate with some ribbons or strings, a few sweet words on the card and you’re ready for Mother’s Day!!

 

Tags:

2 reacties op “Bloemen voor Moederdag”

  1. Pingback: Tijd om moederdag te vieren! - Happymakersblog

Reacties zijn gesloten.