Paper food

  • door

Halverwege vorig jaar werd ik benaderd door een studente aan de Academie Artemis te Amsterdam.
Zij was op zoek naar een papierkunstenaar die haar kon helpen met papieren desserts maken voor haar eindexamen. Het project bestond uit 8 foto’s van paper food uit 8 verschillende culturen, die gezamenlijk onze wereldculturen vertegenwoordigen.

Last year I was approached by a student at the academy Artemis in Amsterdam.
She was looking for a paper artist who could help her making paper desserts for her graduation. The project consisted 8 photos with paper foods from 8 different cultures, together our world cultures.

DSC_0130

Om verschillende redenen heb ik van daar toen vanaf gezien. Het moest uiteraard voor niks (daar kreeg ik veel ‘exposure’ voor terug) op héle korte termijn (alles moest gerealiseerd zijn in 17 dagen voor 8 papierobjecten!) maar de belangrijkste reden was toch wel dat ik vond dat ik daar nog niet klaar voor was. Mijn papier-avontuur is nu al een tijdje aan de gang en ik leer nog iedere dag bij. Langzaam ontwikkel ik mijn stijl met vallen en opstaan en maak me allerlei technieken eigen. Ik wil een soort van ‘fingerprint’ ontwikkelen dat iedereen meteen denkt: hè dat is BeColorAnd’. Als zo’n vraag op dit moment zou komen, dan zou ik er nu zeker klaar voor zijn!

For various reasons I said no. It had to be done for free (I would get a lot of ‘exposure’ in return) at very short notice (everything had to be completed in 17 days for 8 paper objects!) but the main reason was surely that I felt that I was not ready for this kind of work. My paper-adventure is now for a while underway and I am still learning new things every day. Slowly I develop my style by trial and error and learn all sorts of techniques. I want to develop a kind of ‘fingerprint’ so everyone thinks immediately: huh that’s BeColorAnd. If such a request would come now, I’am ready for it!

DSC_0133

DSC_0136

Daarom ga ik een nieuw leuke uitdaging aan, na al die bloemen, planten en slingers; de tijd is rijp voor Paper food

That’s why this new fun challenge, after all the flowers, plants and garlands; the time is here for Paper Food