Tagarchief: Kleurrijk

Regenboog bladeren

Rainbow leaves

Sinds ik met papier aan het werken ben heb ik steeds na al die DIY’s de nodige restjes bewaard met het idee, daar kan ik nog wel iets mee. Zoals je begrijpt is er dus in de loop van de tijd een grote doos ontstaan met allemaal losse stukjes gekleurd papier en als ik die open maak voelt het als een soort snoepdoos. Dan kijk ik erin en denk; wat zal ik gaan maken? Vaak zijn mijn ideetjes dus geinspireerd door kleuren, niet door een ontwerp vooraf. Kleur en nog eens kleur, ik kan er maar geen genoeg van krijgen!! Zo ontstonden dus deze Regenboog bladeren. Geen ingewikkelde DIY, ze zijn heel erg makkelijk te maken, zomaar voor de lol.

DSC_0464DSC_0455

Since I’m working with paper I saved lots of leftovers after a DIY with the idea I can still do something with it. Over time a big box arise with loose pieces of colored paper and if I do open, it feels like a kind of candy box. Then I look into it and think; what shall I create? Often my ideas are inspired by color, not by any design in advance. Color, I just can not get enough of it !! So emerged these Rainbow leaves No complicated DIY, they are very easy to make, just for fun.

Nodig: PDF, gekleurd papier, schaar, sateprikkers, lijm

Maken: Print de PDF en knip uit (dit is een halve bladvorm dus als je gaat knippen uit gekleurd papier moet dit een dubbel gevouwen stuk zijn!) Plak de bladeren met het steeltje om een sateprikker.

En wat doe je ermee? Gebruik ze als toppers in taart, bloemen en planten of maak een paar bladeren vast op een cadeautje!

DSC_0456DSC_0454

Need: PDF, colored paper, scissors, skewers, glue

How: Print the PDF (this is a half leaf shape so make sure when you’re going to cut out colored paper this is a double folded piece!) Glue the leaves with the stem to a skewer.

And what to do with them? Use them as toppers on cake, flowers and plants or stick a few leaves on a present!

 

Bloemen Hoera!

Flowers Hurray!

Helemaal in de sfeer van het zomerse weer, met steeds meer kleurrijke bloemen om me heen maakte ik voor de verjaardag van mijn moeder een Bloemen Hoera!

Completely in the spirit of summer weather, with lovely colorful flowers I made a Flowers Hurray for my mother’s birthday!

DSC_0319

Zo fijn om te maken én te geven. Ik gebruikte daarvoor de template van de Moederdag Bloemen die op het Radblog staat, je vindt ‘m hier. Haal al je gekleurde papier te voorschijn en ga helemaal los met dit bloemen feestje 🙂

Great to make and give away. I used the template from Mother’s Day Flowers at Radblog, you can find it here. Collect all your colored paper and go nuts with this floral party 🙂

DSC_0322

DSC_0324

Hoe maak je de krans?

– knip van stevig karton een cirkel van ongeveer 30 cm, knip een binnencirkel van ongeveer 20 cm waardoor een ring ontstaat

– omwikkel met in repen van 3 cm geknipt groen crepe-papier en lijm goed vast, knoop voor de ophanging alvast een stuk touw aan de krans

– print de template, knip uit en maak plus minus 15 bloemen in bij elkaar passende kleuren

–  bevestig de bloemen mooi verdeeld op de krans met lijm

– knip van verschillende groene kleuren papier blaadjes in groot en klein formaat en steek deze met voldoende lijm tussen de bloemen

Heb je nog vragen, mail me gerust.

 

How to make the wreath?

– Cut from sturdy cardboard a circle of about 30 cm, cut an inner circle of about 20 cm, creating a ring

– Wrap it with green crepe paper stripes of 3 cm, knot a piece of rope to the ring

– Print the template, cut and make approximately 15 flowers in matching colors

– Attach the flowers nicely distributed on the wreath with some glue

– Cut of various green colors paper leaves in large and small size and stick them with enough glue between the flowers

 

Bloemenconfetti

Flowers confetti

De Urban Jungle Bloggers verraste ook deze maand weer met een héél erg leuk thema: Plants & Flowers. Dat is er eentje waar ik met mijn papierliefde wel iets mee kan: Bloemenconfetti.

The Urban Jungle Bloggers surprised this month with a very nice theme Plants & Flowers. That’s a theme I can do something with: Flowers Confetti.

DSC_0048

DSC_0047

Heel veel kleurige bloemen uitgestrooid op tafel als confetti. Dit in combinatie met kleine plantjes waardoor deze mini exemplaren ineens wel héél erg groot leken.

Lots of brightly colored flowers strewn on the table as confetti. This coupled with some small plants making these miniature creatures suddenly seem very big.

DSC_0046

DSC_0080

Urban Jungle Bloggers is a monthly blog series, hosted by Igor Josifovic (Happy Interior Blog) and Judith de Graaff (JOELIX.com)

 

All colors are the best!

Laatst kwam ik op Facebook dit testje tegen waarin je moest aangegeven hoeveel kleuren je zag; de hoeveelheid was bepalend voor de uitslag. Ik zag 29 verschillende kleuren wat betekende dat ik 3 type kegeltjes (blauw, groen en rood) in mijn ogen heb en trichromat ben, samen met ongeveer 50% van de wereldbevolking. Wat ik opvallend aan de uitleg vond van trichromaten was het feit dat zij van verschillende kleuren houden en dat klopt helemaal! Ik ben gek op kleur en heb niet perse één lievelingskleur. Ik zou eerlijk gezegd niet kunnen kiezen, het hangt af van het seizoen, het weer, mijn stemming en nog veel meer dingen.

Toen het thema van deze maand van Urbanjungleblogger #plantcolorpop voorbij kwam was ik dus blij, heel blij. En omdat ik gek ben op alle kleuren heb ik niet gekozen. Ik maakte van karton een mexicaans kleed als achtergrond voor de cactussen, een heerlijk zomers sfeertje.

DSC_0172Voor de komende maand juli neem ik even een zomerbreak om creatief op te laden. Ik zie jullie weer heel graag terug in augustus. Daarom voor alle lezers van dit blog én de Urban Jungle Bloggers: maak er een MEXICAN STYLE SUMMER van!!!

DSC_0173Foto’s: BeColorAnd

 

*All colors are the best!

Recently I came upon this little test on Facebook in which you had to indicate how many colors you saw.  I saw 29 different colors, which means I have 3 types of cones (blue, green and red) in my eyes and I’m a trichromate, along with approximately 50% of the world population. What I found remarkable about the explanation of trichromate was the fact that they like different colors and that’s exactly right! I love color and do not necessarily have a favorite color. I honestly can not choose, it depends on the season, the weather, my mood and many more things.

When the monthly theme of Urban Jungle Blogger #plantcolorpop passed I was excited, it fits me perfectly. And because I love all the different colors, I didn’t chose. I made of cardboard a Mexican rug as a background for the cacti, a lovely summery atmosphere.

For the next month I’m having a summer break, I like to see you all back in august. Therefore to the readers of this blog and the Urban Jungle Bloggers: make a MEXICAN STYLE SUMMER !!!*

 

BeColorAnd likes Matisse

Vorig jaar schreef ik al eens over de knipkunst van Matisse. En over het feit dat er toen in de Tate gallery in London een hele mooie expositie van dit geweldige werk was. Niet wetende dat diezelfde expositie een rondreis maakt en goed nieuws: nu ook in Amsterdam is! Tot 21 augustus te bewonderen in het Stedelijk museum. Ik ga in ieder geval….. en liet me voor het maandthema The cuttings of Matisse van The difference of 25 helemaal gaan in een papiercollage.

becolorand likes Matisse 1

DSC_0373

 

*BeColorAnd likes Matisse

Last year, I wrote about the paper art of Matisse. At that time the Tate Gallery in London organized a beautiful exhibition of his work. Not knowing that the same exhibition is currently traveling and good news: now also in Amsterdam! Until August 21 on display at het Stedelijk museum. I’m going ….. and made for the monthly theme: The cuttings of Matisse of The difference of 25 a paper collage inspired by his beautiful art.*

 

Papieren Kerstversiering II

Het versieren voor Kerst gaat maar door, het hele huis krijgt een makeover! Overal kom je papieren kerstversiering tegen; boom, deur en hal maar ook aan de gedekte tafel heb ik gedacht met deze Snowy Mountains. Je kunt deze kleurrijke bergen met sneeuwtoppen gebruiken als tafeldecoratie of wat dacht je van naamkaarthouders?

DSC_0048

DSC_0043

DSC_0038

 

Je hebt nodig: verschillende kleuren A4 papier die mooi bij je servies passen (uit een A4tje gaat een berg) wit papier, lineaal, lijm en schaar.

En zo maak je de bergen:

1. Vouw een vel A4 papier over de lengte dubbel, sla open en vouw beide delen naar binnen. Het geheel dubbel slaan en meet met een liniaal de helft af, trek een streep en knip uit.

2. Teken vanaf de gevouwen kant van over de gehele lengte van het papier een driehoek en knip dit uit. Je hebt nu 2 driehoeken, herhaal dit met het andere vouwsel.

3. Vouw een driehoek open met de vouw naar beneden en knip van het witte papier rechthoekige stukken van ongeveer 6cmx6cm, plak deze schuin aan de bovenzijde van de berg. Nadat je dit even laat drogen maak je in dit witte papier dezelfde vouw als in het driehoek en knip je de overstekende delen af.

4. Nu ga je de berg in elkaar zetten door de 4 delen aan elkaar te lijmen. Breng lijm aan langs de contour van de vorm, niet teveel anders zal het eruit puilen en laat de top een beetje vrij van lijm om daar straks een kaartje in te steken. Herhaal deze werkwijze voor zoveel bergen als nodig. Ze zijn allemaal van gelijke hoogte, je kunt eventueel voor een wat speelser effect hoogteverschil aanbrengen door aan de onderzijde wat af te knippen. Maak kaartjes met namen en steek ze in de berg. Alles klaar voor de gedekte tafel!

1Foto’s: BeColorAnd

Fijn weekend!

 

*Paper Christmas Decorations II

Christmas decorations are all over in our house; tree, door and hallway but I also thought about to set the table with these Snowy Mountains. You can use these colorful Snowy Mountains as table decorations or how about sticking some name labels on the top?

You’ll need: different colors of paper (that complements your dinnerware) white paper, ruler, glue and scissors

And this is how you make the mountains:

1. Fold a sheet of A4 paper in half lengthwise, open it and fold both parts inside. Fold the whole double and measure with a ruler half lenght, draw a line and cut out.

2. Draw a triangle along the entire length of the paper to the folded edge and cut it out. You now have two triangles,  repeat this with the other piece.

3. Put a triangle with the folded line down and cut from the white paper rectangles of about 6cmx6cm, slice it diagonally over the top of the mountain and glue. Let it dry make in this white paper the same fold as the triangle and you cut off the protruding parts.

4. Now you can put the mountain together by glue the 4 parts together. Apply glue along the contour of the form and leave the top a bit free from glue. Repeat this process for as many mountains as needed. They are all of equal height, you possibly can, make for a more playful effect in height, cut some off at the bottom. Create cards with names and insert them into the mountain.

Have a nice weekend!*