Regenboog bladeren

Rainbow leaves

Sinds ik met papier aan het werken ben heb ik steeds na al die DIY’s de nodige restjes bewaard met het idee, daar kan ik nog wel iets mee. Zoals je begrijpt is er dus in de loop van de tijd een grote doos ontstaan met allemaal losse stukjes gekleurd papier en als ik die open maak voelt het als een soort snoepdoos. Dan kijk ik erin en denk; wat zal ik gaan maken? Vaak zijn mijn ideetjes dus geinspireerd door kleuren, niet door een ontwerp vooraf. Kleur en nog eens kleur, ik kan er maar geen genoeg van krijgen!! Zo ontstonden dus deze Regenboog bladeren. Geen ingewikkelde DIY, ze zijn heel erg makkelijk te maken, zomaar voor de lol.

DSC_0464DSC_0455

Since I’m working with paper I saved lots of leftovers after a DIY with the idea I can still do something with it. Over time a big box arise with loose pieces of colored paper and if I do open, it feels like a kind of candy box. Then I look into it and think; what shall I create? Often my ideas are inspired by color, not by any design in advance. Color, I just can not get enough of it !! So emerged these Rainbow leaves No complicated DIY, they are very easy to make, just for fun.

Nodig: PDF, gekleurd papier, schaar, sateprikkers, lijm

Maken: Print de PDF en knip uit (dit is een halve bladvorm dus als je gaat knippen uit gekleurd papier moet dit een dubbel gevouwen stuk zijn!) Plak de bladeren met het steeltje om een sateprikker.

En wat doe je ermee? Gebruik ze als toppers in taart, bloemen en planten of maak een paar bladeren vast op een cadeautje!

DSC_0456DSC_0454

Need: PDF, colored paper, scissors, skewers, glue

How: Print the PDF (this is a half leaf shape so make sure when you’re going to cut out colored paper this is a double folded piece!) Glue the leaves with the stem to a skewer.

And what to do with them? Use them as toppers on cake, flowers and plants or stick a few leaves on a present!

 

Slingers!

Garlands!

De zomerbreak was een perfecte periode om mijn blog eens onderhanden te nemen. Dit samen met Emiel (mijn lieve man) die verstand van de techniek heeft én een engelengeduld had om alles naar mijn zin te maken! Hij maakte een Child theme voor een bestaande template van WordPress, zodat bij updates de gemaakte aanpassingen blijven bestaan. Ik koos frisse kleuren, maakte een nieuwe header, bijpassende mediabuttons en heb alle pagina’s aangepast (Lees de about pagina als je wilt weten waar de naam Becolorand vandaan komt en wat ik mijn vrije tijd doe als ik niet aan het bloggen ben)

The summerbreak was a perfect time to do a redesign of my blog. Along with Emiel (my dearest husband) who has the knowledge of IT and had a lot of patience with me! He made a Child theme for a existing WordPress template and made our own layout. I choose fresh colors, made a new header, matching media buttons and updated all pages (Do read the about page if you want to know where the name Becolorand comes from and what I am doing in my free time when I’m not blogging)

diy slingers!

En bij zo’n opgeruimde site hoort een feestelijke opening met feestversiering: heleboel slingers! in de kleuren die ik koos voor het nieuwe design. Dus …alle ponsen, scharen en gaatjestangen verzamelen, laten we slingers! gaan maken!

And after all this work I long for a grand opening with some party decoration; a lot of garlands! in the colors I chose for the new design. So … collect all your punches and scissors, let’s make some garlands!

DSC_0332

DSC_0333

Slinger 1 Pons uit wit papier een cirkel met golvende rand en vouw deze dubbel. Schuif dit met een beetje lijm aan een stuk touw. Maak met een gaatjestang diversen gaatjes in verschillende formaten in de vorm van een halve cirkel  

Punch out of white paper a circle with wavy edge and fold it in half. Slide with a little glue on a piece of rope. Use a forceps to make holes of different size in a semi-circle

Slinger 2 Snijd of knip een strook van 10x2cm, vouw de uiteinde een 0.5cm over elkaar en lijm dit vast. Druk het rondje plat, vouw open, draai een kwartslag en vouw de vouwnaden naar elkaar toe; hierdoor onstaat een vierkantje. Breng met de tang een gaatje aan op de lijmnaad en rijg aan een touw

Slice or cut a strip of 10x2cm, fold the ends over each other and glue. Press the circle flat, fold, unwrap, turn it and fold the folded sides towards each other; This creates a square. Make a hole on the glue seam and pull on a rope

Slinger 3 Snijd of knip een reep papier van 6 cm lang en 2 cm breed, vouw deze dubbel en bevestig met wat lijm aan een stuk touw. Knip met een kartelschaar een stukje van de onderzijde af

Slice or cut a strip of paper 6 cm long and 2 cm wide, fold it in half and attach with glue to a piece of rope. Cut with a pinking shears a piece of the bottom

Slinger 4 Pons of knip cirkels met een diameter van 6 cm. Vouw deze harmonica op en maak een gaatje in het midden van het gevouwen pakketje. Rijg aan een stuk touw en vouw vervolgens de cirkel weer open

Cut circles with a diameter of 6 cm. Fold as in the picture (the yellow one) and make a hole in the middle of the folded package. Thread them on a piece of rope and then expand the circle open again

Slinger 5 Maak met een bloemen pons heel veel bloemen. Lijm de bloemen op elkaar met daartussen een touw. Plak kleine ronde stickers aan voor-en achterzijde

Using a punch flowers and make many flowers. Glue two flowers together with a rope in between. Stick little white sticker on front and back

(De kwasten maakte ik van vloeipapier dat ik bestelde bij Buiten de lijntjesshop en de beschrijving daarvan vond ik hier)

(The brushes I made of tissue paper which I ordered in this webshop and the description I found here)

Wishing you…

Het is 1 december, het aftellen tot kerst is begonnen!

Een papiercollage ‘Wishing  you a colorful XMAS’ 

colorful xmas 3

*Wishing you…

It’s December 1, the countdown to Christmas has begun!

Paper collage ‘Wishing you a colorful XMAS’