Tagarchief: DIY

Nazomer kroon

Late summer crown

Ook zo genoten van de nazomer? Moet eerlijk zeggen dat het me soms wel iets te warm was, maar we mogen niet klagen na het hele natte voorjaar en een zomer die maar niet leek te komen. Ik geniet van die prachtige lage zon waardoor er lange schaduwen ontstaan. De wereld ziet er ineens anders uit door deze zonnestralen die de kleuren zacht en warm maken.

Also enjoyed the late summer? Sometimes it was too hot for me, but we can’t complain after a very wet spring season and a summer that never seemed to come. I enjoy the wonderful low sun creating long shadows. Suddenly the world looks different, making the colors soft and warm.

DSC_0508

Een beetje loom van dit alles had ik ineens zin om een kroon met al die fijne kleuren te maken. Ik gebruikte een diadeem, maakte aan de bovenzijde een stukje dubbelgevouwen karton vast met nietjes en ging aan de slag met gekleurd papier en de lijmtang. Helaas is er geen kleine bosnimf in mijn omgeving die de diadeem zou kunnen dragen want dan zou de papieren kroon denk ik echt sprookjesachtig zijn geworden…

A bit lazy of all of this I had a sudden desire to make a crown with all those nice colors. I used a diadem; a piece of folded cardboard to the top fixed with staples and went to work with colored paper and glue. Unfortunately there is no little forest nymph living nearby that could wear the paper crown; I think the pictures would have become a real fairytale ….

DSC_0496

DSC_0497

 

 

DIY Blaadjes slinger

DIY Leaf Garland

Het blijft me mateloos fascineren, blaadjes maken van papier. Zo knipte ik op een grijze zondagochtend deze blaadjes en knoopte ze aan een stuk touw tot een vrolijke slinger, heel erg Urban Jungle style!!

It continues to fascinate me immensely, making paper leaves. So on a gray Sunday morning I made these and tied them on a rope, a nice garland, very Urban Jungle style!!

diy 2

Nodig: 3 tinten groen papier, schaar, gaatjestang en (groen) touw

Maken: vouw een stuk klad papier dubbel en knip 3 formaat blaadjes van ongeveer 10, 8 en 6 cm lang

– gebruik deze om van het gekleurde papier bladeren te knippen, ieder blad aan de slinger bestaat uit 2 verschillende kleuren papier op elkaar

– vouw 2 stukjes gekleurd papier dubbel en leg een 1/2 kladpapierblad erop en knip uit

– knip vervolgens het bladpakketje aan beide zijkanten 4x diagonaal en in een smalle puntvorm in

– schuif nu het bovenblad eraf en knip hier aan de gevouwen kant een dunne verticale nerf en 3 horizontale nerven ( het kleinste blaadje heeft minder nerven vanwege zijn formaat!)

– leg weer op elkaar en maak met een gaatjestang aan de onderkant een gaatje

–  knip een stuk touw af van ongeveer 90 cm en rijg de blaadjes aan het touw. Steek het touw vanaf de onderzijde door het gaatje, herhaal dit nogmaals waardoor een soort lusje ontstaat en het blaadje op zijn plaats blijft zitten

DSC_0479

Need: three shades of green paper, scissors, pliers and some string (green) 

Make:  fold a piece of scrap paper in half and cut 3 format leaves, about 10, 8 and 6 cm long

– Use this to cut the colored paper leaves, each leaf on the garland consists two different colors of paper

– Folding two pieces of colored paper in half and place the 1/2 scrap paper leaf on it and cut

– Then cut the leaf package on both sides 4x slightly diagonal 

– Now slide the top leaf off and cut in the folded side a thin vertical leaf vein and 3 horizontal veins (the smallest leaf has less veins because of its size!)

– Put back together and make a hole at the bottom of the leaf

– Cut a piece of string about 90 cm. Insert the rope from the bottom through the hole of the leaf, repeat this creating a sort of loop so the leaf stays in place)

DSC_0473

 

Regenboog bladeren

Rainbow leaves

Sinds ik met papier aan het werken ben heb ik steeds na al die DIY’s de nodige restjes bewaard met het idee, daar kan ik nog wel iets mee. Zoals je begrijpt is er dus in de loop van de tijd een grote doos ontstaan met allemaal losse stukjes gekleurd papier en als ik die open maak voelt het als een soort snoepdoos. Dan kijk ik erin en denk; wat zal ik gaan maken? Vaak zijn mijn ideetjes dus geinspireerd door kleuren, niet door een ontwerp vooraf. Kleur en nog eens kleur, ik kan er maar geen genoeg van krijgen!! Zo ontstonden dus deze Regenboog bladeren. Geen ingewikkelde DIY, ze zijn heel erg makkelijk te maken, zomaar voor de lol.

DSC_0464DSC_0455

Since I’m working with paper I saved lots of leftovers after a DIY with the idea I can still do something with it. Over time a big box arise with loose pieces of colored paper and if I do open, it feels like a kind of candy box. Then I look into it and think; what shall I create? Often my ideas are inspired by color, not by any design in advance. Color, I just can not get enough of it !! So emerged these Rainbow leaves No complicated DIY, they are very easy to make, just for fun.

Nodig: PDF, gekleurd papier, schaar, sateprikkers, lijm

Maken: Print de PDF en knip uit (dit is een halve bladvorm dus als je gaat knippen uit gekleurd papier moet dit een dubbel gevouwen stuk zijn!) Plak de bladeren met het steeltje om een sateprikker.

En wat doe je ermee? Gebruik ze als toppers in taart, bloemen en planten of maak een paar bladeren vast op een cadeautje!

DSC_0456DSC_0454

Need: PDF, colored paper, scissors, skewers, glue

How: Print the PDF (this is a half leaf shape so make sure when you’re going to cut out colored paper this is a double folded piece!) Glue the leaves with the stem to a skewer.

And what to do with them? Use them as toppers on cake, flowers and plants or stick a few leaves on a present!

 

Bloemen voor Moederdag

Flowers for Mother’s Day

Het is alweer bijna de eerste zondag van mei: MOEDERDAG! Dé dag om alle moeders in het zonnetje te zetten. Dit doe je natuurlijk met bloemen, heeel veeel bloemen. Nou niet meteen in paniek raken, je hebt nog even om een mooi kleurrijk boeket in de winkel te kopen, verse bloemen uit de tuin te plukken of het allerleukst: zelf papieren bloemen maken.

It ‘s almost here, the first Sunday of May: MOTHER’S DAY! The day to put all the mothers in the limelight. This of course you do with flowers, lots of flowers. Well not immediately panic, you still have some time to buy a nice colorful bouquet in the store, picking fresh flowers from the garden or to most fun part: make paper flowers yourself.

DSC_0292

Voor RadMag maakte ik een Bloemen voor Moederdag PDF zodat jij zeker niet met lege handen naar je moeder gaat. Download de PDF op RadBag.nl en ga aan de slag, je zult zien hoe ongelofelijk makkelijk ze te maken zijn.

For RadMag I made a Mother’s Day flowers PDF so you definitely do not got to go to your mother empty handed. Download the PDF RadMag.nl and get started, you’ll see how incredibly easy they’re to make (for the English tutorial scroll down)

DSC_0280

DSC_0275

Je hebt nodig: gekleurd papier, karton, PDF, lijm schaar, paperclips (gebruik die om de template vormen op het gekleurde papier vast te zetten) een rond potlood of stift

Zo maak je de bloemen: print PDF en knip uit

1. (3 onderdelen) knip uit gekleurd papier en krul de uiteinde van de bloemblaadjes met een rond voorwerp door om een potlood te rollen. Plak ze vervolgens van groot naar klein op elkaar. Voorzie de bloem van een groot (ingeknipt) en klein rondje papier.

2. (2 onderdelen) knip uit gekleurd papier beide bloemblaadjes 4x uit en rol alle bloemblaadjes om een potlood. Lijm de 4 grootste bloemblaadjes vast in een kruisvorm en daarna de kleinste op dezelfde manier. Lijm beide delen kruiselings opelkaar. Breng een rondje van papier in het midden aan met een contrasterende kleur en rondom is ingeknipt.

3. knip 2x uit gekleurd papier en knip vervolgens allebei rondom in. Lijm op elkaar en duw met je vingers de geknipte delen omhoog. Breng een klein rondje aan als bloemenhartje.

Knip uit verschillende kleuren groen papier blaadjes die je dubbel vouwt

En dan; als leuke afmaker plak je bloemen en blaadjes als een klein boeketje op een kaart (van karton, 10x15cm waarvan ik de hoeken afgerond heb) Versier met wat lintjes of touwtjes, een paar lieve woorden op de kaart en je bent klaar voor Moederdag!!

 

You need: colored paper, cardboard, PDF, glue, scissors, paper clips (use them to fix the template to the colored paper) a round pencil 

How to make: PDF print and cut out

1. (3 parts) cut out of colored paper and curl the end of the petals with a round object through to roll a pencil. Then paste them from large to small alike. Provide the flower of a large (cut up) and small circle of paper.

2. (2 parts) cut out of colored paper petals both 4x and roll all petals around a pencil. Glue the main petals 4 fixed in a cross shape, and then the smallest in the same way. Glue both parts segments that cross. Bring a circle of paper in the middle of a contrasting color and all around has been cut.

3. 2x cut from colored paper and then cut both around in small stripes. Glue together and push with your fingers the cut up portions. Apply a small circle as floral heart.

Cut out different shades of green paper leaves whih you fold double

And then; as a nice finish paste the flowers and leaves as a small bouquet on a card (10x15cm I have rounded the corners) Decorate with some ribbons or strings, a few sweet words on the card and you’re ready for Mother’s Day!!

 

Paper Pom-Poms

Al een lange tijd liep ik met de gedachte rond om eens pom-poms van papier te maken. Het moest toch mogelijk zijn had ik zo het idee en ja hoor, natuurlijk kan het! Het is makkelijker dan ik dacht en zeg nou zelf; zijn ze niet schattig?!

For a long time now I wanted to try make pom-poms of paper. It had to be possible and yes it can be done! It’s easier than I thought and let’s face it; aren’t they cute?!

DSC_0189

Je hebt nodig: gekleurd A4 vellen papier, niet te dik (copieerpapier), schaar, pons, lijm en touw

Zo maak je ze: Pons uit een vel papier 6 cirkels en vouw deze dubbel. Lijm ze op elkaar en sluit de laatste met een stuk touw erin. Laat even goed drogen voordat je gaat knippen anders verschuiven ze. Knip nu op gelijke afstand reepjes, zover naar het midden toe als mogelijk en volg daarbij de vorm van de halve cirkel. Herhaal dit voor zoveel pom-poms als je wilt maken. Ga nu met je vingers door de ingeknipte reepjes en maar er een ‘wollige’ boel van.

DSC_0188

DSC_0185

DSC_0187

You need: colored A4 paper sheets, not too thick (copy paper), scissors, punch, glue and rope

How to make: Punch 6 circles and fold in half. Glue them together and close the final one with a piece of rope inside. Let it dry well before you cut or they will move. Now cut strips, so far as possible towards the middle, following the shape of the semi-circle. Repeat for as many pom-poms as you want. Now go with your fingers through the cut strips and make them look a bit ‘woolly’ like.

 

Origami Paashaasjes

Origami Easter Bunnies

Zoals je misschien wel weet maak ik regelmatig ook DIY’s voor verschillende andere websites waaronder Moodkids. Je vindt ze niet altijd terug op mijn blog, maar wil je ze allemaal op een rijtje zien kijk dan eens op dit pinterestbord met alles wat ik in de loop der jaren maakte…

As you maybe know I also make regular DIY’s  for various other websites including MoodKids. You will not find them always on my blog, but do you want to see them all in a row take a look at this pinterest board with everything I did over the years…

Paashaasjes vouwenDeze Origami Paashaasjes zijn zoooo onweerstaanbaar, die wilde ik echt even met jullie delen. Op moodkids.nl vind je een fototurorial hoe je ze kunt maken!

This Origami Easter bunnies are sooooo irresistible that I really wanted to share with you. On moodkids.nl  you find a fototurorial how to make them!