Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Becolorand kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Becolorand en/of omdat u deze zelf bij het versturen van een email naar Becolorand verstrekt.

Becolorand kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor-en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw emailadres
– Uw IP-adres

WAAROM BECOLORAND GEGEVENS NODIG HEEFT ?

Becolorand verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Becolorand uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
juridische dienstverlening.

HOE LANG BECOLORAND GEGEVENS BEWAART ?

Becolorand bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Becolorand verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Privacyverklaring
Op de website van Becolorand worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

GOOGLE ANALYTICS

Becolorand maakt geen gebruik van Google Analatics.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar d.beckand@orangesoftware.nl. Becolorand
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Becolorand neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Becolorand
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Becolorand op via
d.beckand@orangesoftware.nl. Becolorand.nl is een website van Becolorand.