Niet één maar twee kleuren

Not one but two colors

Na Marsala in 2015 kiest Pantone nu voor het eerst twee trendkleuren uit voor 2016: Rose Quartz en Serenity. Zachte kleuren die onze behoefte aan rust en veiligheid vervullen en symbool staan voor de verschuiving in genderidentiteiten. Rose Quartz is een duidelijke maar zachte kleur met compassie. Serenity is licht en luchtig, zoals de blauwe lucht en zorgt voor rust in turbulente tijden.

After Marsala in 2015 Pantone chooses for the first time two trend colors for 2016: Rose Quartz and Serenity. Soft colors that fill our need for peace and security and reflect the shift in gender identities. Rose Quartz is a clear but soft color with compassion. Serenity is light and airy, like the blue sky and ensures peace in turbulent times.

pantone-kleuren-2016-rose-quartz-serenity-2

Foto: Pantone

De gender blur was al zichtbaar in de modewereld en heeft nu dus ook de kleurtrends bereikt. Het palet van 2016 is volgens Pantone ‘gender neutral’ en symboliseren de verschuiving in genderidentiteiten: “In veel delen van de wereld zien we dat de grens tussen man en vrouw aan het vervagen is, en dat heeft impact op mode en design. Roze en blauw zijn onlosmakelijk verbonden met de twee verschillende geslachten, waardoor je de samensmelting van deze twee kleuren zou kunnen beschouwen als een symbolisch statement: de twee geslachten zijn samen één.”

The gender blur was already visible in the fashion world and has now also reached the color trends. 2016 palette is according to Pantone ‘gender neutral’ and symbolize the shift in gender identities, “In many parts of the world, we see that the boundary between man and woman is fading, and that has an impact on fashion and design. Pink and blue are inseparable from the two different sexes, supposedly allowing the amalgamation of these two colors seen as a symbolic statement, the two sexes are one together. “

pantone-coloroftheyear2016-rosequarzserenity-moodboard-MINIMALCANDY-ITALIANBARK

pantone2016-cosmic-copia

Fotocollage’s: Italianbark

Echt een heerlijk soft begin van het nieuwe jaar vind je niet?! Truly a soft start of the new year, don’t you think?!

 

All colors are the best!

Laatst kwam ik op Facebook dit testje tegen waarin je moest aangegeven hoeveel kleuren je zag; de hoeveelheid was bepalend voor de uitslag. Ik zag 29 verschillende kleuren wat betekende dat ik 3 type kegeltjes (blauw, groen en rood) in mijn ogen heb en trichromat ben, samen met ongeveer 50% van de wereldbevolking. Wat ik opvallend aan de uitleg vond van trichromaten was het feit dat zij van verschillende kleuren houden en dat klopt helemaal! Ik ben gek op kleur en heb niet perse één lievelingskleur. Ik zou eerlijk gezegd niet kunnen kiezen, het hangt af van het seizoen, het weer, mijn stemming en nog veel meer dingen.

Toen het thema van deze maand van Urbanjungleblogger #plantcolorpop voorbij kwam was ik dus blij, heel blij. En omdat ik gek ben op alle kleuren heb ik niet gekozen. Ik maakte van karton een mexicaans kleed als achtergrond voor de cactussen, een heerlijk zomers sfeertje.

DSC_0172Voor de komende maand juli neem ik even een zomerbreak om creatief op te laden. Ik zie jullie weer heel graag terug in augustus. Daarom voor alle lezers van dit blog én de Urban Jungle Bloggers: maak er een MEXICAN STYLE SUMMER van!!!

DSC_0173Foto’s: BeColorAnd

 

*All colors are the best!

Recently I came upon this little test on Facebook in which you had to indicate how many colors you saw.  I saw 29 different colors, which means I have 3 types of cones (blue, green and red) in my eyes and I’m a trichromate, along with approximately 50% of the world population. What I found remarkable about the explanation of trichromate was the fact that they like different colors and that’s exactly right! I love color and do not necessarily have a favorite color. I honestly can not choose, it depends on the season, the weather, my mood and many more things.

When the monthly theme of Urban Jungle Blogger #plantcolorpop passed I was excited, it fits me perfectly. And because I love all the different colors, I didn’t chose. I made of cardboard a Mexican rug as a background for the cacti, a lovely summery atmosphere.

For the next month I’m having a summer break, I like to see you all back in august. Therefore to the readers of this blog and the Urban Jungle Bloggers: make a MEXICAN STYLE SUMMER !!!*