Eindelijk…

Finally…

Eindelijk… had ik tijd, zin en was de temperatuur weer normaal zodat ik dit werk eens kon gaan afmaken. Ik liet jullie hier al zien dat ik een begin had gemaakt, maar het duurde nog eventjes voordat het geheel in elkaar werd gezet en afgewerkt.

dsc_0556Finally … I had the time, meaning and the temperature was back to normal so I could go finish this work. I already gave you a peak here when I started it, but it took a while before the whole was put together and finished.

dsc_0557

Nazomer kroon

Late summer crown

Ook zo genoten van de nazomer? Moet eerlijk zeggen dat het me soms wel iets te warm was, maar we mogen niet klagen na het hele natte voorjaar en een zomer die maar niet leek te komen. Ik geniet van die prachtige lage zon waardoor er lange schaduwen ontstaan. De wereld ziet er ineens anders uit door deze zonnestralen die de kleuren zacht en warm maken.

Also enjoyed the late summer? Sometimes it was too hot for me, but we can’t complain after a very wet spring season and a summer that never seemed to come. I enjoy the wonderful low sun creating long shadows. Suddenly the world looks different, making the colors soft and warm.

DSC_0508

Een beetje loom van dit alles had ik ineens zin om een kroon met al die fijne kleuren te maken. Ik gebruikte een diadeem, maakte aan de bovenzijde een stukje dubbelgevouwen karton vast met nietjes en ging aan de slag met gekleurd papier en de lijmtang. Helaas is er geen kleine bosnimf in mijn omgeving die de diadeem zou kunnen dragen want dan zou de papieren kroon denk ik echt sprookjesachtig zijn geworden…

A bit lazy of all of this I had a sudden desire to make a crown with all those nice colors. I used a diadem; a piece of folded cardboard to the top fixed with staples and went to work with colored paper and glue. Unfortunately there is no little forest nymph living nearby that could wear the paper crown; I think the pictures would have become a real fairytale ….

DSC_0496

DSC_0497

 

 

Do It Yourself

Wist je dat 1 op de 5 mensen in de wereld analfabeet is? Hier staan we vandaag, 8 september Wereld Alfabetiseringsdag bij stil. Nederland telt 250.000 analfabeten en 1.3 miljoen laaggeletterden, ook wel functioneel analfabeten genoemd. Deze laatste groep is wel in staat eigen naam te schrijven en/of om losse woorden te lezen, maar geen langere tekst snel en correct te lezen en te schrijven  Viking daagde daarom verschillende bloggers uit een stukje tekst te kalligraferen. Een gekalligrafeerde tekst is namelijk lastig te lezen en moeilijk te schrijven!

DSC_0490

Nou lijkt dit onderwerp ver af te staan bij dat waar ik meestal over blog, maar niks is minder waar. Ja, de dingen die ik doe zijn erg visueel maar ik ontkom niet aan het gebruiken van tekst. Vooral als ik een DIY maak is een goed gekozen tekst van belang. Natuurlijk zouden foto’s en tekeningen kunnen volstaan maar ik vind het belangrijk de DIY ook door middel van tekst te verduidelijken. En geloof me, het is een heel gedoe om handelingen in een begrijpelijke tekst te vertalen.

DSC_0483

Viking stuurde me onlangs een kalligrafiepakket toe compleet met vulpen, inktpatronen, papier, handleidingboekje en stiften. Ik had bedacht dat het me wel toepasselijk leek om de tekst DO IT YOURSELF te kalligraferen. Leuk bedacht, maar oh oh nog niet een-twee-drie gedaan! Het valt niet mee hoor, kalligraferen is een kunst apart. Met de beschrijving erbij ben ik aan het oefenen geslagen (Ik gebruikte een kalligrafeerstift met een puntbreedte van 3.5, de geleverde vulpen met inkt durfde ik niet eens te gebruiken, zo lastig is het!) Je hebt het gevoel dat je opnieuw moet leren schrijven, aan alles tegelijkertijd moet je denken: de juiste volgorde van een letter opbouwen, je stift beweging en goede druk uitoefenen, pffff!!!

Do it Yourself kalligraferen was een hele leuke uitdaging en smaakt naar meer, bedankt voor dit initiatief Viking!

DIY Blaadjes slinger

DIY Leaf Garland

Het blijft me mateloos fascineren, blaadjes maken van papier. Zo knipte ik op een grijze zondagochtend deze blaadjes en knoopte ze aan een stuk touw tot een vrolijke slinger, heel erg Urban Jungle style!!

It continues to fascinate me immensely, making paper leaves. So on a gray Sunday morning I made these and tied them on a rope, a nice garland, very Urban Jungle style!!

diy 2

Nodig: 3 tinten groen papier, schaar, gaatjestang en (groen) touw

Maken: vouw een stuk klad papier dubbel en knip 3 formaat blaadjes van ongeveer 10, 8 en 6 cm lang

– gebruik deze om van het gekleurde papier bladeren te knippen, ieder blad aan de slinger bestaat uit 2 verschillende kleuren papier op elkaar

– vouw 2 stukjes gekleurd papier dubbel en leg een 1/2 kladpapierblad erop en knip uit

– knip vervolgens het bladpakketje aan beide zijkanten 4x diagonaal en in een smalle puntvorm in

– schuif nu het bovenblad eraf en knip hier aan de gevouwen kant een dunne verticale nerf en 3 horizontale nerven ( het kleinste blaadje heeft minder nerven vanwege zijn formaat!)

– leg weer op elkaar en maak met een gaatjestang aan de onderkant een gaatje

–  knip een stuk touw af van ongeveer 90 cm en rijg de blaadjes aan het touw. Steek het touw vanaf de onderzijde door het gaatje, herhaal dit nogmaals waardoor een soort lusje ontstaat en het blaadje op zijn plaats blijft zitten

DSC_0479

Need: three shades of green paper, scissors, pliers and some string (green) 

Make:  fold a piece of scrap paper in half and cut 3 format leaves, about 10, 8 and 6 cm long

– Use this to cut the colored paper leaves, each leaf on the garland consists two different colors of paper

– Folding two pieces of colored paper in half and place the 1/2 scrap paper leaf on it and cut

– Then cut the leaf package on both sides 4x slightly diagonal 

– Now slide the top leaf off and cut in the folded side a thin vertical leaf vein and 3 horizontal veins (the smallest leaf has less veins because of its size!)

– Put back together and make a hole at the bottom of the leaf

– Cut a piece of string about 90 cm. Insert the rope from the bottom through the hole of the leaf, repeat this creating a sort of loop so the leaf stays in place)

DSC_0473

 

Flatlays

Aangezien ik geen studioruimte tot m’n beschikking heb, ben ik wat het fotograferen van mijn eigen werk betreft vaak gedwongen gebruik te maken van de ‘flatlay techniek’. Dit houdt in; een grote MDF plaat die wit is geschilderd en een krukje, zo maak ik foto’s. Je zou me soms eens bezig moeten zien: door ons kleine huisje lopend met deze grote plaat, op zoek naar het beste natuurlijke licht.

Since I have no studio space at my disposal, I use, when photographing my own work often the ‘flatlay technique’. This implies; a big MDF board which is painted white and a stool, this is how I make pictures. You should see me sometimes in our little house, running around with this big board, looking for the best natural light.

3c8db986bdcea3c1893b256088662e39

6b745ea6ac9afee9af91ce1f7e79a4bf

Wat is nou een flatlay? Dat is wel duidelijk denk ik: een foto van uitgestalde spullen, van boven af genomen. En van wat? Dat kan werkelijk van alles zijn: voedsel, kleding, bloemen, op kleur (mijn favoriet!) enz….

What’s a flatlay? That is clear I think: a picture of exhibited objects, taken from above. And from what? That can really be everything: food, clothing, flowers, color (My favorite!) etc ….

255569d5bd66a32b47862d9e3ba70a53

99996cd76b313224cbaa7c136605bc30

051fdae098c7a7e5e8ea8361e7c60774

Als je op flatlays googled kom je hele zinvolle tips tegen:

– kies een basic achtergrond. Vaak maken alle spullen het druk zat dus een rustige achtergrond werkt dan beter

– zorg voor wat ‘witte ruimte’ tussen de spulletjes  rangschik alles met een zekere orde/ritme en dus ook met wat ruimte ertussen

– kies een thema en blijf daarbij

– maak tussendoor test foto’s om te checken hoe het van bovenaf eruit ziet. Mij overkomt nog regelmatig dat ik iets in m’n hoofd heb, ik het zo neerleg, maar door de lens van de camera komt het helemaal niet over

– als laatste….laat je vooral niet beperken door deze tips, niks moet alles mag!

Ps. Bij het zoeken naar beeldmateriaal op Pinterest kon ik amper kiezen uit alle die prachtige flatlays, zoveel moois wordt er gemaakt! Klik op de foto’s voor de herkomst van het materiaal

 

If you google flatlays you come across some useful tips:

– Choose a basic background. So often all the stuff makes it very busy, a quiet background works better

– Care for some “white space” between the things, arrange everything in a certain order/rhythm with some space between it

– Choose a theme and stick with it

– Make in between test shots to check how it looks from above. It happens to me regularly; I have something in my head and lay it down, but through the lens of the camera it doesn’t works

– And finally …. no limits, anything goes!

Ps. When I was looking for material on Pinterest I could barely choose, so many beautiful flatlays are made! Click on the photos for the origin of the material

 

As featured in Trend Bible!

Ken je dat, dat alles tegelijkertijd komt? In dit geval hele leuke dingen! Ik had net het vorige blog gepubliceerd toen ik het volgende (gave) bericht kreeg. Het ging over een foto die ik een tijd geleden maakte van een papiercollage en al eerder geplaatst werd door The House that Lars Built  Nu kreeg ik voor diezelfde afbeelding een aanvraag van het in de UK gevestigde Trend Bible Ze wilde ‘m opnemen in hun nieuwe trendvoorspellingen voor de Kids Lifestyle Spring/summer 2018, hoe cool is dat!! Het trendboek is inmiddels uit en bevat 4 trends; de foto is gebruikt in de Jungle City Mash trend.

Do you recogonize this, all things come at the same time ? In this case, all nice things! I had just published this last blog when I got the following (really cool) message. A photo I made some time ago of a paper collage was already posted by The House That Lars Built  Now I received a request from Trend Bible based in the UK, for the same image. They wanted it include in their new trend predictions for the Kids Lifestyle Spring / summer 2018, how cool is that!! The trend book is out now and includes 4 trends; the picture is used in the Jungle City Mash trend.
As featured in Trend Bible Kids Lifestyle SS18DSC_0413-785x1024

Ik zou zooo graag een kijkje willen nemen in het boek maar dat is helaas nu nog niet mogelijk. Het is zoals mijn contactpersoon schrijft: ‘To protect the highly confidential content of our books, reserved for clients who subscribe’ (prijs van zo’n boek is dan ook 1150,- pond) Wat klinkt dat spannend hé!!  Ik zal nog moeten wachten, tot het boek 1 jaar oud is en er een nieuw trendboek is, dan pas kan ik het inkijken…

I would like to take a look in the book but unfortunately that is not possible for now. According to my contact: ‘To protect the highly confidential content of our books, reserved for clients who subscribe’ (price of a book is 1150, – pound) It sounds so exciting!! I will have to wait, until the book is one year old and there is a new trendbook,  then I can take a look inside …