DIY Blaadjes slinger

DIY Leaf Garland

Het blijft me mateloos fascineren, blaadjes maken van papier. Zo knipte ik op een grijze zondagochtend deze blaadjes en knoopte ze aan een stuk touw tot een vrolijke slinger, heel erg Urban Jungle style!!

It continues to fascinate me immensely, making paper leaves. So on a gray Sunday morning I made these and tied them on a rope, a nice garland, very Urban Jungle style!!

diy 2

Nodig: 3 tinten groen papier, schaar, gaatjestang en (groen) touw

Maken: vouw een stuk klad papier dubbel en knip 3 formaat blaadjes van ongeveer 10, 8 en 6 cm lang

– gebruik deze om van het gekleurde papier bladeren te knippen, ieder blad aan de slinger bestaat uit 2 verschillende kleuren papier op elkaar

– vouw 2 stukjes gekleurd papier dubbel en leg een 1/2 kladpapierblad erop en knip uit

– knip vervolgens het bladpakketje aan beide zijkanten 4x diagonaal en in een smalle puntvorm in

– schuif nu het bovenblad eraf en knip hier aan de gevouwen kant een dunne verticale nerf en 3 horizontale nerven ( het kleinste blaadje heeft minder nerven vanwege zijn formaat!)

– leg weer op elkaar en maak met een gaatjestang aan de onderkant een gaatje

–  knip een stuk touw af van ongeveer 90 cm en rijg de blaadjes aan het touw. Steek het touw vanaf de onderzijde door het gaatje, herhaal dit nogmaals waardoor een soort lusje ontstaat en het blaadje op zijn plaats blijft zitten

DSC_0479

Need: three shades of green paper, scissors, pliers and some string (green) 

Make:  fold a piece of scrap paper in half and cut 3 format leaves, about 10, 8 and 6 cm long

– Use this to cut the colored paper leaves, each leaf on the garland consists two different colors of paper

– Folding two pieces of colored paper in half and place the 1/2 scrap paper leaf on it and cut

– Then cut the leaf package on both sides 4x slightly diagonal 

– Now slide the top leaf off and cut in the folded side a thin vertical leaf vein and 3 horizontal veins (the smallest leaf has less veins because of its size!)

– Put back together and make a hole at the bottom of the leaf

– Cut a piece of string about 90 cm. Insert the rope from the bottom through the hole of the leaf, repeat this creating a sort of loop so the leaf stays in place)

DSC_0473

 

Flatlays

Aangezien ik geen studioruimte tot m’n beschikking heb, ben ik wat het fotograferen van mijn eigen werk betreft vaak gedwongen gebruik te maken van de ‘flatlay techniek’. Dit houdt in; een grote MDF plaat die wit is geschilderd en een krukje, zo maak ik foto’s. Je zou me soms eens bezig moeten zien: door ons kleine huisje lopend met deze grote plaat, op zoek naar het beste natuurlijke licht.

Since I have no studio space at my disposal, I use, when photographing my own work often the ‘flatlay technique’. This implies; a big MDF board which is painted white and a stool, this is how I make pictures. You should see me sometimes in our little house, running around with this big board, looking for the best natural light.

3c8db986bdcea3c1893b256088662e39

6b745ea6ac9afee9af91ce1f7e79a4bf

Wat is nou een flatlay? Dat is wel duidelijk denk ik: een foto van uitgestalde spullen, van boven af genomen. En van wat? Dat kan werkelijk van alles zijn: voedsel, kleding, bloemen, op kleur (mijn favoriet!) enz….

What’s a flatlay? That is clear I think: a picture of exhibited objects, taken from above. And from what? That can really be everything: food, clothing, flowers, color (My favorite!) etc ….

255569d5bd66a32b47862d9e3ba70a53

99996cd76b313224cbaa7c136605bc30

051fdae098c7a7e5e8ea8361e7c60774

Als je op flatlays googled kom je hele zinvolle tips tegen:

– kies een basic achtergrond. Vaak maken alle spullen het druk zat dus een rustige achtergrond werkt dan beter

– zorg voor wat ‘witte ruimte’ tussen de spulletjes  rangschik alles met een zekere orde/ritme en dus ook met wat ruimte ertussen

– kies een thema en blijf daarbij

– maak tussendoor test foto’s om te checken hoe het van bovenaf eruit ziet. Mij overkomt nog regelmatig dat ik iets in m’n hoofd heb, ik het zo neerleg, maar door de lens van de camera komt het helemaal niet over

– als laatste….laat je vooral niet beperken door deze tips, niks moet alles mag!

Ps. Bij het zoeken naar beeldmateriaal op Pinterest kon ik amper kiezen uit alle die prachtige flatlays, zoveel moois wordt er gemaakt! Klik op de foto’s voor de herkomst van het materiaal

 

If you google flatlays you come across some useful tips:

– Choose a basic background. So often all the stuff makes it very busy, a quiet background works better

– Care for some “white space” between the things, arrange everything in a certain order/rhythm with some space between it

– Choose a theme and stick with it

– Make in between test shots to check how it looks from above. It happens to me regularly; I have something in my head and lay it down, but through the lens of the camera it doesn’t works

– And finally …. no limits, anything goes!

Ps. When I was looking for material on Pinterest I could barely choose, so many beautiful flatlays are made! Click on the photos for the origin of the material

 

As featured in Trend Bible!

Ken je dat, dat alles tegelijkertijd komt? In dit geval hele leuke dingen! Ik had net het vorige blog gepubliceerd toen ik het volgende (gave) bericht kreeg. Het ging over een foto die ik een tijd geleden maakte van een papiercollage en al eerder geplaatst werd door The House that Lars Built  Nu kreeg ik voor diezelfde afbeelding een aanvraag van het in de UK gevestigde Trend Bible Ze wilde ‘m opnemen in hun nieuwe trendvoorspellingen voor de Kids Lifestyle Spring/summer 2018, hoe cool is dat!! Het trendboek is inmiddels uit en bevat 4 trends; de foto is gebruikt in de Jungle City Mash trend.

Do you recogonize this, all things come at the same time ? In this case, all nice things! I had just published this last blog when I got the following (really cool) message. A photo I made some time ago of a paper collage was already posted by The House That Lars Built  Now I received a request from Trend Bible based in the UK, for the same image. They wanted it include in their new trend predictions for the Kids Lifestyle Spring / summer 2018, how cool is that!! The trend book is out now and includes 4 trends; the picture is used in the Jungle City Mash trend.
As featured in Trend Bible Kids Lifestyle SS18DSC_0413-785x1024

Ik zou zooo graag een kijkje willen nemen in het boek maar dat is helaas nu nog niet mogelijk. Het is zoals mijn contactpersoon schrijft: ‘To protect the highly confidential content of our books, reserved for clients who subscribe’ (prijs van zo’n boek is dan ook 1150,- pond) Wat klinkt dat spannend hé!!  Ik zal nog moeten wachten, tot het boek 1 jaar oud is en er een nieuw trendboek is, dan pas kan ik het inkijken…

I would like to take a look in the book but unfortunately that is not possible for now. According to my contact: ‘To protect the highly confidential content of our books, reserved for clients who subscribe’ (price of a book is 1150, – pound) It sounds so exciting!! I will have to wait, until the book is one year old and there is a new trendbook,  then I can take a look inside …

 

Paper lover

Ik krijg wel eens de vraag of men mijn papierwerk of foto’s mag gebruiken in bladen of websites, dat vind ik het grootste compliment dat je kan krijgen! Deze keer werd ik door een magazine uit de UK benaderd: Papercrafter en ik mailde ze wat foto’s…. Als daar dan ook nog eens de aardigste woorden bij worden geschreven ben ik een blije paper lover!

!cid_9E728A5FB9B44C99875D64AC76635D6C@AplUser1PV7

I get sometimes the question whether one can use my paperwork or pictures in magazines or websites, I think that’s the biggest compliment you can get! This time I was approached by a magazine from the UK: Paper Crafter and I emailed them some pictures …. when they also write the kindest words beside the pictures, I’m a happy paper lover!

issue-98 11

Foto: Papercrafter

Deze week zag ik….

This week I saw…

Deze week zag ik op het Belgische journaal dat tijdens de zomermaanden op de stranden van de Belgische kustplaatsen kinderen zelfgemaakte papieren bloemen verkopen in strandwinkeltje.

This week I saw on the Belgian news that during the summer months on the beaches of the Belgian coastal towns children sell homemade paper flowers in their beach shop.

Het is een fenomeen dat je alleen in Belgie ziet. Op geen enkel strand in de buurlanden zijn deze strandwinkeltjes te vinden waar kinderen kleurrijke zelfgemaakte papieren bloemen te koop aanbieden. Het betaalmiddel is geen geld maar aangespoelde schelpen op het strand. Deze handeltjes zorgen al generaties lang voor heel veel strandplezier! Het schijnt dat vaak de mama’s, oma’s, nichten en grote zussen de bloemen maken, zij houden deze traditie maar wat graag in leven! En er worden zelfs workshops in de kustplaatsen gegeven voor het leren maken van bloemen van crepepapier. Ik ben gek op dit soort schattige tradities en hoop dat ze nog heel heel lang blijven bestaan!!

It is a phenomenon that you see only in Belgium. In their little beach shops the children offer homemade colorful paper flowers for sale. The currency is not money but washed up shells on the beach. It seems that often the mothers, grandmothers, nieces and big sisters make the flowers, they love it so much and try to keep this tradition alive! And there are even workshops given in the coastal towns for making flowers from crepe paper. I love this kind of adorable traditions and hope they continue to exist for a long long time !!

Regenboog bladeren

Rainbow leaves

Sinds ik met papier aan het werken ben heb ik steeds na al die DIY’s de nodige restjes bewaard met het idee, daar kan ik nog wel iets mee. Zoals je begrijpt is er dus in de loop van de tijd een grote doos ontstaan met allemaal losse stukjes gekleurd papier en als ik die open maak voelt het als een soort snoepdoos. Dan kijk ik erin en denk; wat zal ik gaan maken? Vaak zijn mijn ideetjes dus geinspireerd door kleuren, niet door een ontwerp vooraf. Kleur en nog eens kleur, ik kan er maar geen genoeg van krijgen!! Zo ontstonden dus deze Regenboog bladeren. Geen ingewikkelde DIY, ze zijn heel erg makkelijk te maken, zomaar voor de lol.

DSC_0464DSC_0455

Since I’m working with paper I saved lots of leftovers after a DIY with the idea I can still do something with it. Over time a big box arise with loose pieces of colored paper and if I do open, it feels like a kind of candy box. Then I look into it and think; what shall I create? Often my ideas are inspired by color, not by any design in advance. Color, I just can not get enough of it !! So emerged these Rainbow leaves No complicated DIY, they are very easy to make, just for fun.

Nodig: PDF, gekleurd papier, schaar, sateprikkers, lijm

Maken: Print de PDF en knip uit (dit is een halve bladvorm dus als je gaat knippen uit gekleurd papier moet dit een dubbel gevouwen stuk zijn!) Plak de bladeren met het steeltje om een sateprikker.

En wat doe je ermee? Gebruik ze als toppers in taart, bloemen en planten of maak een paar bladeren vast op een cadeautje!

DSC_0456DSC_0454

Need: PDF, colored paper, scissors, skewers, glue

How: Print the PDF (this is a half leaf shape so make sure when you’re going to cut out colored paper this is a double folded piece!) Glue the leaves with the stem to a skewer.

And what to do with them? Use them as toppers on cake, flowers and plants or stick a few leaves on a present!